Intressegrupper

Policy

Allmänheten, intressegrupper och organisationer medverkar aktivt i EU:s hälsoarbete i de grupper, forum och tävlingar som kommissionen har inrättat. Här nämns två exempel som bidrar till ett långvarigt och fruktbart samarbete.

EU:s folkhälsoplattform

EU:s folkhälsoplattform  är det viktigaste forumet för kommunikation och samarbete mellan kommissionen och olika intressegrupper och organisationer, och är också ett sätt för organisationerna att kommunicera sinsemellan.

Plattformen ersätter EU:s hälsopolitiska forum  som fanns fram till 2013.

EU:s folkhälsopris till hjälporganisationer

EU-kommissionen vill med sitt folkhälsopris  belöna icke-statliga organisationers utmärkta insatser för hälso- och sjukvård eller hälsopolitik.