Interesne skupine

Politika

Splošna javnost, interesne skupine in organizacije imajo prek struktur, ki jih je vzpostavila Evropska komisija, aktivno vlogo v dejavnostih EU, povezanih z zdravjem. Tu omenjeni strukturi sta trdna podlaga za dolgotrajno in uspešno sodelovanje.

Platforma zdravstvene politike EU

Platforma zdravstvene politike EU  je glavni način komuniciranja in sodelovanja med interesnimi skupinami in organizacijami na področju zdravja ter Komisijo. Platforma tudi izboljšuje komuniciranje med temi organizacijami.

Platforma nadomešča forum za zdravstveno politiko EU , ki je deloval do leta 2013.

Zdravstvena nagrada EU za nevladne organizacije

Z zdravstveno nagrado EU za nevladne organizacije  Komisija nagradi izjemne dosežke nevladnih organov na področju zdravstvenega varstva in zdravstvene politike v njihovi regiji.