Grupy interesu

Polityka

Ogół społeczeństwa, grupy interesów i organizacje odgrywają aktywną rolę w działaniach UE w obszarze zdrowia w ramach struktur ustanowionych przez Komisję Europejską. Dwie wspomniane poniżej inicjatywy stanowią podstawę do długotrwałej i owocnej współpracy.

Platforma polityki zdrowotnej UE

Platforma polityki zdrowotnej UE  stanowi główne forum komunikacji i współpracy między grupami i organizacjami działającymi w obszarze ochrony zdrowa i Komisją. Sprzyja ona również poprawie komunikacji między tymi organizacjami.

Platforma zastąpiła Forum Polityki Zdrowotnej UE , które funkcjonowało do 2013 r.

Nagroda UE w dziedzinie zdrowia dla organizacji pozarządowych

Przyznając nagrodę UE w dziedzinie zdrowia dla organizacji pozarządowych , Komisja chce wyróżnić wybitne działania organizacji pozarządowych w obszarze opieki zdrowotnej lub polityki zdrowotnej.