Belangengroepen

Beleid

Het brede publiek en belangengroepen en -organisaties hebben via de daarvoor opgezette organen invloed op de activiteiten van de EU op gezondheidsgebied. De beide hieronder genoemde organen leggen de grondslag voor een langdurige en vruchtbare samenwerking.

EU-platform voor gezondheidsbeleid

Het EU-platform voor gezondheidsbeleid  is het belangrijkste communicatiekanaal en samenwerkingsverband tussen de belangengroepen en -organisaties enerzijds en de Commissie anderzijds. Het zorgt ook voor een betere onderlinge communicatie tussen deze groepen en organisaties.

Het platform treedt in de plaats van het EU-forum gezondheidsbeleid , dat tot 2013 actief was.

EU-gezondheidsprijs voor ngo's

Met de EU-gezondheidsprijs voor ngo's  brengt de Commissie toonaangevende bijdragen van ngo's aan de gezondheidszorg of het zorgbeleid binnen hun gemeenschap voor het voetlicht.