Interešu grupas

Politika

Sabiedrība, interešu grupas un organizācijas aktīvi piedalās ES veselības jomas aktivitātēs, un tam palīdz Eiropas Komisijas izveidotās sadarbības struktūras. Divas šeit pieminētās struktūras ir pamats rezultatīvai ilgtermiņa sadarbībai.

ES veselības politikas platforma

ES veselības politikas platforma  ir svarīgākais kanāls, kurā veselības jomas interešu grupas un organizācijas apmainās ar informāciju un sadarbojas ar Komisiju. Platforma arī atvieglo saziņu starp šīm organizācijām.

Tā aizstāj ES Veselības politikas forumu , kas darbojās līdz 2013. gadam.

ES Veselības balva, ko pasniedz nevalstiskajām organizācijām (NVO)

Ar ES Veselības balvu  Eiropas Komisija izceļ tās NVO, kuras izcili veikušas ar veselības aprūpes vai veselības politikas jomu saistītas aktivitātes savā kopienā.