Eturyhmät

EU:n toimet

Suuri yleisö, eturyhmät ja erilaiset organisaatiot osallistuvat aktiivisesti terveyteen liittyviin EU:n toimiin Euroopan komission perustamien rakenteiden kautta. Seuraavassa esitellyt toimet tarjoavat pohjan pitkäaikaiselle ja hedelmälliselle yhteistyölle.

EU:n terveyspolitiikkafoorumi

EU:n terveyspolitiikkafoorumi  toimii pääasiallisena tiedotus- ja yhteistyökanavana terveyteen liittyvien eturyhmien ja organisaatioiden sekä Euroopan komission välillä. Foorumi myös tukee näiden organisaatioiden keskinäistä viestintää.

Uusi foorumi korvaa aikaisemman EU:n terveyspolitiikkafoorumin , joka toimi vuoden 2013 loppuun asti.

EU:n terveyspalkinto kansalaisjärjestöille

Kansalaisjärjestöille jaettavan terveyspalkinnon  avulla Euroopan komissio tuo esiin kansalaisjärjestöjen merkittävän panoksen terveydenhuollon tai terveyspolitiikan hyväksi omissa yhteisöissään.