Huvirühmad

Poliitika

Euroopa Komisjon on loonud üldsusele, huvirühmadele ja organisatsioonidele võimalused võtta aktiivselt osa ELi tervishoiualasest tegevusest. Allpool kirjeldatakse neist kahte, mis on aluseks pikaajalisele ja viljakale koostööle.

ELi tervishoiupoliitika platvorm

ELi tervishoiupoliitika platvorm  on peamine suhtlus- ja koostöökanal tervisevaldkonna huvirühmade ja organisatsioonide ning komisjoni vahel. Samuti soodustab see nende organisatsioonide omavahelist suhtlust.

Platvorm asendab ELi tervishoiupoliitika foorumit , mis toimis kuni 2013. aastani.

ELi terviseauhind vabaühendustele

ELi terviseauhind vabaühendustele  on komisjoni võimalus tunnustada vabaühendusi, kes on märkimisväärselt panustanud oma kogukonna tervishoidu või tervishoiupoliitikasse.