Ομάδες συμφερόντων

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Πολιτική

Το ευρύ κοινό, οι ομάδες συμφερόντων και οι οργανώσεις διαδραματίζουν ενεργό ρόλο σε δράσεις της ΕΕ στον τομέα της υγείας, μέσα από δομές που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι δύο δομές που αναφέρονται εδώ παρέχουν τη βάση για μια μακροχρόνια και καρποφόρα συνεργασία.

Πλατφόρμα για την πολιτική υγείας της ΕΕ

Η πλατφόρμα για την πολιτική υγείας της ΕΕ  είναι ο κύριος δίαυλος επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ ομάδων συμφερόντων και οργανώσεων του τομέα της υγείας, αφενός, και της Επιτροπής, αφετέρου. Επίσης, συμβάλλει στη βελτίωση της επικοινωνίας των οργανώσεων αυτών μεταξύ τους.

Η πλατφόρμα αντικαθιστά το φόρουμ για την πολιτική υγείας της ΕΕ , το οποίο λειτουργούσε μέχρι το 2013.

Ευρωπαϊκό Βραβείο Υγείας για ΜΚΟ

Με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Υγείας για ΜΚΟ , η Επιτροπή προβάλλει την εξαιρετική συνεισφορά μη κυβερνητικών οργανώσεων στην υγειονομική περίθαλψη ή την πολιτική υγείας στην κοινότητά τους.