Zájmové skupiny

Politika

Jak široká veřejnost, tak zájmové skupiny a organizace se aktivně účastní projektů EU v oblasti veřejného zdraví prostřednictvím struktur, které k tomu zřizuje Evropská komise. Dvě z nich zde zmíněné poskytují základ pro dlouhodobou a plodnou spolupráci.

Platforma pro evropskou politiku v oblasti veřejného zdraví

Platforma pro evropskou politiku v oblasti veřejného zdraví  je hlavním komunikačním kanálem pro spolupráci mezi zdravotními zájmovými skupinami a organizacemi a Komisí. Platforma je jedním z prostředků, které naší komunikaci zefektivňují.

Platforma nahrazuje Fórum EU pro zdravotní politiku , který fungovalo do roku 2013.

Cena EU za přínos v oblasti veřejného zdraví pro nevládní organizace

Cenu EU za přínos v oblasti veřejného zdraví pro nevládní organizace  Komise uděluje těm subjektům, kterým se podařilo významně přispět ke zkvalitnění zdravotní péče či zdravotní politiky v jejich okolí.