Заинтересовани страни

Оценка на риска

Здравето в обществото

Endocrine disruptors

Biocides

Политика

Широката общественост, групите по интереси и организациите активно участват в свързаните със здравето дейности на ЕС посредством създадени от Европейската комисия структури. По-долу са посочени две от тях, които са основа за дългосрочно и ползотворно сътрудничество.

Платформа на ЕС за здравна политика

Платформата на ЕС за здравна политика  е основният канал за комуникация и сътрудничество между групите по интереси и организациите от областта на здравеопазването и Комисията. Благодарение на нея се подобрява и комуникацията между тези организации.

Платформата замени форума на ЕС за здравна политика , който работеше до 2013 г.

Здравна награда на ЕС за НПО

Със здравната награда на ЕС за НПО  Комисията отличава забележителния принос на неправителствени организации към здравеопазването или здравната политика в техните общности.