Indicatori de sănătate

Politici

Indicatorii măsoară, din punct de vedere calitativ și cantitativ, gradul de realizare a unui obiectiv stabilit (rezultatul unei politici). De asemenea, permit analizarea și compararea rezultatelor pe grupuri de populație sau zone geografice și pot sprijini procesul de stabilire a priorităților politice. Existența unor indicatori de sănătate bazați pe date valide, comparabile, este esențială pentru elaborarea strategiilor și politicilor de îmbunătățire a sănătății europenilor, precum și pentru monitorizarea implementării acestora.

Comisia Europeană publică periodic diverse serii de date și indicatori de sănătate, care vor fi utilizate și extinse în viitor, în vederea înglobării unor noi aspecte.

Strategia privind informațiile de sănătate

Indicatori de sănătate în Uniunea Europeană

Unul dintre obiectivele Comisiei este să furnizeze date comparabile privind sănătatea, comportamentul populației în relație cu sănătatea, bolile și sistemele medicale.

Activitățile din domeniu trebuie să se bazeze pe un set de indicatori comuni de sănătate (pentru care s-au convenit aceleași definiții și modalități de colectare și utilizare):

Clasificări internaționale

Pentru o înregistrare și o codificare standardizată a datelor esențiale, este important ca sistemele de clasificare internaționale  să fie utilizate cu consecvență. Doar astfel se poate garanta obținerea unor indicatori comparabili.