Egészségügyi mutatók

Szakpolitika

A mutatók mennyiségi vagy minőségi mérőszámok, melyek azt jelzik, milyen közel állunk egy kitűzött cél (szakpolitikai eredmény) eléréséhez. A segítségükkel népességcsoportok vagy földrajzi területek szerint megvizsgálhatjuk és összehasonlíthatjuk az adott cél tekintetében elért eredményeket, de a szakpolitikai prioritások meghatározásához is hasznosak lehetnek. A megbízható és összehasonlítható adatokon alapuló mutatók az egészségügyben is nélkülözhetetlenek: ezekre épülnek az európai polgárok egészségi állapotának javítására irányuló stratégiák és politikák, valamint a végrehajtást nyomon követő értékelések.

Az Európai Bizottság az eddigi gyakorlatnak megfelelően a jövőben is közzé fog tenni különböző szempontok szerint csoportosított egészségügyi mutatókat és adatokat, melyek az újonnan felmerülő egészségügyi szempontok figyelembevétele érdekében tovább bővülnek majd.

Az egészségügyi tájékoztatás stratégiája

A Európai Unió egészségügyi mutatói

A Bizottság szakpolitikai céljainak egyike, hogy összehasonlítható adatokkal szolgáljon az egészséggel, az egészségtudatos magatartással, a betegségekkel és az egészségügyi rendszerekkel kapcsolatban.

Az adatoknak az alábbi – az EU összes tagállamával egyeztetett meghatározásokon, adatgyűjtési módszereken és felhasználási módokon alapuló – egységes uniós egészségügyi mutatókra kell épülniük:

Nemzetközi osztályozás

Az adatok és a rájuk épülő mutatók összehasonlíthatósága szempontjából elengedhetetlen, hogy egységes fogalmakon és fogalommeghatározásokon alapuló, nemzetközi viszonylatban egyeztetett osztályozási rendszereket  alkalmazzunk, mégpedig következetesen, hogy az adatok standardizált módon rögzíthetők és egységes szerkezetbe foglalhatók legyenek.