Zdravotné ukazovatele

Projekty

Inovatívne projekty na podporu rozvoja zdravia môžu získať finančné prostriedky z programu Zdravie  v rámci implementácie stratégie v oblasti zdravia EÚ .

Výkonná agentúra pre zdravie a spotrebiteľov od roku 2005 vyhlasuje výzvy na predkladanie návrhov na projekty a granty, organizuje konferencie a riadi vzťahy s príjemcami finančnej pomoci z programu Zdravie.