Indicatori de sănătate

Proiecte

Proiectele care promovează îmbunătăţirea sănătăţii pot primi fonduri UE prin programul pentru sănătate , una dintre modalităţile de implementare a strategiei UE privind sănătatea .

Începând din 2005, Agenţia Executivă pentru Sănătate şi Consumatori gestionează cererile de propuneri de proiecte şi procedura de acordare a granturilor, organizează conferinţe şi se ocupă de relaţiile cu beneficiarii fondurilor alocate prin programul pentru sănătate.