Sveikatos rodikliai

Projektai

Novatoriškiems projektams, kuriais plėtojama sveikatos priežiūra, gali būti skirta ES lėšų pagal sveikatos programą . Šiais projektais įgyvendinama ES sveikatos strategija .

Nuo 2005 m. Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomoji agentūra administruoja kvietimus teikti paraiškas dėl projektų ir rūpinasi dotacijomis, konferencijomis ir ryšiais su lėšų pagal sveikatos programą gavėjais.