Здравни показатели

Substances of human origin

Оценка на риска

Endocrine disruptors

Biocides

Проекти

Новаторските проекти за развитие на здравеопазването могат да получат средства от ЕС по здравната програма , като начин за изпълнение на здравната стратегия на ЕС .

От 2005 г. Изпълнителната агенция за здравеопазване и потребители се занимава с поканите за предложения за проекти и отпускането на безвъзмездни средства, организира конференции и поддържа връзки с бенефициентите на средства по здравната програма.