Sundhedsindikatorer

Politik

En indikator angiver, hvor tæt man kvantitativt eller kvalitativt er på at nå et bestemt mål (et politisk resultat). Ved hjælp af indikatorer kan man analysere og sammenligne resultater fra forskellige befolkningsgrupper eller geografiske områder – og dermed bedre fastsætte politiske prioriteter. Sundhedsindikatorer, der er baseret på pålidelige og sammenlignelige oplysninger, er afgørende for udformningen af strategier og politikker til at forbedre EU-borgernes sundhedstilstand og for overvågningen af disse strategiers og politikkers gennemførelse.

Europa-Kommissionen offentliggør allerede nu en række forskellige sundhedsindikatorer og data, som fortsat vil blive anvendt, og som vil blive udvidet til også at omfatte nye sundhedshensyn.

Strategi for sundhedsinformation

Sundhedsindikatorer i EU

En af Kommissionens målsætninger er at producere sammenlignelige oplysninger om sundhed og sundhedsrelateret adfærd, sygdomme og sundhedssystemer.

Oplysningerne skal være baseret på fælles indikatorer for sundheden i EU, som er aftalt for hele Europa, for så vidt angår definitioner, indsamling og anvendelse:

Internationale klassifikationer

En konsekvent anvendelse af internationalt godkendte klassifikationssystemer  med deres fælles begreber og definitioner er afgørende for en standardiseret registrering og kodificering, så dataene og de indikatorer, de danner grundlag for, er sammenlignelige.