Hälsoindikatorer

Andra indikatorer

Hälsopolitiska beslut kräver underlag i form av uppgifter om alla de faktorer som påverkar hälsan, bland annat sociala och ekonomiska faktorer.

EU har tagit fram indikatorer för många av dessa faktorer.