Kazalniki zdravja

Drugi kazalniki

Pri pripravi predlogov zdravstvene politike potrebujejo organi EU in državni organi podatke o številnih dejavnikih, ki vplivajo na zdravje, denimo o družbenih, gospodarskih in upravnih razmerah.

EU zbira kazalnike za številne od teh dejavnikov.