Zdravotné ukazovatele

Ostatné ukazovatele

Pri príprave návrhov v oblasti zdravia potrebujú tvorcovia politík údaje o širokej škále faktorov, ktoré majú dosah na zdravie (napr. sociálne, ekonomické alebo administratívne prostredie).

EÚ zhromažďuje ukazovatele pre mnohé z týchto faktorov.