Indicatori de sănătate

Alți indicatori

Pentru a elabora propuneri legislative optime, responsabilii politici au nevoie de date cu privire la numeroși factori care afectează sănătatea (ex. factori sociali și economici, mediul administrativ).

UE utilizează indicatori care măsoară o mare parte din acești factori.