Gezondheidsindicatoren

Overige indicatoren

Beleidsmakers die voorstellen doen die van invloed zijn op de gezondheid, hebben allerlei gegevens nodig over gezondheidsfactoren, zoals de sociale, economische of bestuurlijke omstandigheden.

De EU houdt voor een groot aantal van deze factoren indicatoren bij.