Terveysindikaattorit

Muut indikaattorit

Terveyttä koskevia aloitteita valmistellessaan päätöksentekijät tarvitsevat tietoa monenlaisista terveyteen vaikuttavista tekijöistä, kuten sosiaalisista ja taloudellisista oloista ja hallinnollisesta ympäristöstä.

EU laatii näitä tekijöitä kuvaavia indikaattoreita.