Tervisenäitajad

Muud näitajad

Tervishoiuvaldkonnaga seotud ettepanekute koostamisel vajavad poliitikakujundajad andmeid paljude erinevate tervist mõjutavate tegurite kohta, nagu sotsiaalne, majanduslik ja halduslik keskkond.

EL koostab näitajaid paljude kõnealuste tegurite kohta.

Muud tervisenäitajad: