Zdravotní ukazatele

Další ukazatele

Při přípravě návrhů pro oblast zdraví analyzují tvůrci politik údaje o široké škále faktorů, např. sociálních a ekonomických.

EU pro řadu těchto faktorů shromažďuje hodnoty ukazatelů.