Здравни показатели

Гарантиране на здравната сигурност

Endocrine disruptors

Biocides

Други показатели

Когато изготвят предложения във връзка със здравеопазването, отговорните лица се нуждаят от данни за широк кръг от фактори, влияещи върху здравето, например социалната, икономическата и административната среда.

ЕС съставя показатели за много от тези фактори.

Други здравни показатели: