Kazalniki zdravja

Mednarodna klasifikacija

Sistemi klasifikacije, ki vsebujejo pojme in njihove opredelitve, so pomembni za usklajeno zbiranje podatkov in pridobitev primerljivih podatkov. S sistemi klasifikacije lahko denimo oblikujemo osnovni nabor kazalnikov. Evropska komisija uporablja mednarodne klasifikacije za zbiranje kakovostnih in usklajenih podatkov.

Spodaj so navedeni najpomembnejši sistemi klasifikacije, ki se uporabljajo za kazalnike zdravja.

Najpomembnejši sistemi klasifikacije

Drugi sistemi klasifikacije