Gezondheidsindicatoren

Internationale classificatie

Classificatiesystemen met hun begrippen en definities moeten helpen de registratie van gegevens te harmoniseren zodat gegevens met elkaar te vergelijken zijn. Op basis hiervan kunnen lijsten van indicatoren worden samengesteld. De Europese Commissie gebruikt internationale classificatiesystemen om betrouwbare geharmoniseerde gegevens te kunnen produceren.

De belangrijkste classificatiesystemen voor gezondheidsindicatoren staan hieronder.

Belangrijkste classificatiesystemen

  • De International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) wordt gepubliceerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dit classificatiesysteem wordt veel gebruikt voor de bepaling van mortaliteits- en morbiditeitscijfers. De 10e uitgave (ICD-10) wordt al sinds 1994 door de lidstaten van de Wereldgezondheidsorganisatie gebruikt. Aan de 11e uitgave wordt nog gewerkt tot 2018.
  • De Eurostat-lijst van 86 doodsoorzaken is gebaseerd op ICD10. De International Shortlist for Hospital Morbidity Tabulation (2005) is eveneens gebaseerd op ICD-10 en wordt door Eurostat, de Wereldgezondheidsorganisatie, de OESO en NOMESCO gebruikt voor het verzamelen en presenteren van gegevens over het ontslag van patiënten uit ziekenhuizen. Hij bestaat in het Engels, Frans en Duits.
  • Er bestaan verscheidene classificatiesystemen voor de registratie van klinische ingrepen. Het gaat onder meer om de International Classification of Diseases, 9th Revision, Clinical Modification (ICD-9-CM), die gezamenlijk door het National Center for Health Statistics (NCHS) en de Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) wordt beheerd, en de NOMESCO Classification of Surgical Procedures (NCSP).
  • De International Classification for Health Accounts (ICHA) vormt de basis voor het systeem van gezondheidszorgrekeningen (SHA). Dat is een internationaal aanvaard hulpmiddel dat gezamenlijk is ontwikkeld door de OESO, de Europese Commissie en de Wereldgezondheidsorganisatie om de uitgaven en de financiering van het zorgstelsel in kaart te brengen, te resumeren en te analyseren.

Andere classificatiesystemen