Veselības indikatori

Starptautiskā klasifikācija

Klasifikācijas sistēmas ar tajās ietilpstošajiem jēdzieniem un definīcijām ir rīki, ar kuru palīdzību tiek nodrošināta vienota datu reģistrācija, lai apkopotie dati būtu salīdzināmi. Pamatojoties uz klasifikācijas sistēmām, ir iespējams izveidot saīsinātos sarakstus. Eiropas Komisija starptautisko klasifikāciju izmanto, lai ievāktu ticamus un vienādi noformētus datus.

Galvenās klasifikācijas sistēmas, uz kurām pamatojas veselības indikatori, ir minētas turpinājumā.

Galvenās klasifikācijas sistēmas

Citas klasifikācijas sistēmas