Tervisenäitajad

Rahvusvahelised klassifikatsioonid

Klassifitseerimissüsteemid koos mõistete ja määratlustega võimaldavad terviseandmeid koguda ühtsetel alustel, mille tulemusel on andmed hiljem võrreldavad. Klassifitseerimissüsteemide põhjal saab koostada ka loetelusid eri andmeliikide kaupa. Euroopa Komisjon kasutab rahvusvahelisi klassifikatsioone kvaliteetsete ja ühtlustatud andmete kogumiseks.

Allpool on loetletud põhilised tervishoiunäitajate klassifitseerimissüsteemid.

Põhilised klassifitseerimissüsteemid

Muud klassifikatsioonisüsteemid