Sundhedsindikatorer

International klassifikation

Klassifikationssystemer er et redskab, der med begreber og definitioner gør det muligt at foretage en harmoniseret registrering af data, så disse kan sammenlignes. Klassifikationssystemer kan fungere som grundlag for kortlister. EU-Kommissionen benytter disse internationale klassifikationer til at indsamle harmoniserede oplysninger af høj kvalitet.

De vigtigste klassifikationssystemer for sundhedsindikatorer er angivet nedenfor.

De vigtigste klassifikationssystemer

Andre klassifikationssystemer