Zdravotní ukazatele

Mezinárodní klasifikace

Systémy klasifikace slouží spolu s pojmy a definicemi k harmonizaci, aby zaznamenávaná data byla ve výsledku porovnatelná. Na základě systémů klasifikace lze sestavovat užší výběry. Evropská komise tyto mezinárodní klasifikační systémy využívá ke shromažďování vysoce kvalitních a harmonizovaných údajů.

Níže jsou uvedeny hlavní systémy klasifikace, které se používají při sledování zdravotních ukazatelů.

Hlavní systémy klasifikace

Další systémy klasifikace