Здравни показатели

Гарантиране на здравната сигурност

Endocrine disruptors

Biocides

Международна класификация

Системите за класификация, съдържащи понятия и определения, са инструменти, които позволяват да се извършва хармонизирана регистрация на данни, за да могат данните да са сравними. Въз основа на системите за класификация могат да бъдат изготвяни кратки списъци. Европейската комисия използва тези международни класификации, за да събира хармонизирани данни с високо качество.

По-долу са посочени основните системи за класификация.

Основни системи за класификация

Други системи за класификация