Zdravotné ukazovatele

Roky zdravého života

Údaje o rokoch zdravého života (alebo priemerná dĺžka života bez zdravotného postihnutia) indikujú počet rokov, ktoré osoba v určitom veku pravdepodobne prežije bez zdravotného postihnutia. Tento ukazovateľ je súčasťou základného súboru európskych štrukturálnych ukazovateľov a jeho dôležitosť bola zdôraznená aj v Lisabonskej stratégii.

Na čo sa tento ukazovateľ používa?

Jeho účelom je:

  • monitorovať zdravie ako faktor produktivity a ekonomický faktor;
  • zaviesť koncept kvality života;
  • merať zamestnávateľnosť starších osôb;
  • monitorovať pokrok dosiahnutý pri zvyšovaní prístupnosti, kvality a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti.

Ako sa tento ukazovateľ vypočíta?

Pomocou údajov o úmrtnosti v EÚ a informácií z prieskumov subjektívneho hodnotenia postihnutia.

Viac o rokoch zdravého života

EÚ financovala viacero projektov, ktorých cieľom bolo zistiť, či žijeme dlhšie a zdravšie: