Wskaźniki dotyczące zdrowia

Lata zdrowego życia

Wskaźnik lat zdrowego życia określa średnią liczbę pozostałych lat życia bez niepełnosprawności dla danej osoby w określonym wieku. Znaczenie tego wskaźnika uznano w strategii lizbońskiej. Jest on jednym z najważniejszych europejskich wskaźników strukturalnych.

Wskaźnik lat zdrowego życia służy do:

  • monitorowania stanu zdrowia, który ma wpływ na produktywność i gospodarkę
  • wprowadzania pojęcia jakości życia
  • określenia stopy zatrudnienia wśród starszych pracowników
  • monitorowania postępów w zakresie dostępu do opieki zdrowotnej, jej jakości i stabilności.

W jaki sposób określa się wskaźnik lat zdrowego życia?

Oblicza się go w oparciu o tabele śmiertelności oraz subiektywną ocenę stanu zdrowia określaną na podstawie badań ankietowych.

Więcej informacji na temat lat zdrowego życia

UE finansuje różne projekty mające na celu ocenę długości życia i stanu zdrowia dzisiejszego społeczeństwa: