Veselības indikatori

Veselīgas dzīves gadi

Veselīgas dzīves gadi ir laiks, ko konkrēta vecuma cilvēks var cerēt nodzīvot bez invaliditātes. Šis rādītājs ir viens no galvenajiem ES strukturālajiem indikatoriem, un tā svarīgums ir atzīts Lisabonas līgumā.

Kādiem mērķiem izmanto šo rādītāju?

Ir četri svarīgākie veidi:

  • ar šo rādītāju mēra veselību kā ražīgumu un tautsaimniecību ietekmējošu faktoru;
  • ar tā palīdzību popularizē dzīves kvalitātes ideju;
  • ar to izvērtē iespējas nodarbināt gados vecākus darba ņēmējus;
  • ar šo indikatoru arī mēra, vai izdevies uzlabot veselības aprūpes pieejamību, kvalitāti un ilgtspēju.

Kā aprēķina šo rādītāju?

Izmanto tabulas par mirstību ES un informāciju, kas iegūta iedzīvotāju aptaujās par to, kā viņi paši vērtē savu veselības stāvokli.

Plašāk par veselīgas dzīves gadiem

ES ir finansējusi vairākus projektus, kuros pētīja, vai tagad eiropieši dzīvo ilgāk un veselīgāk. Tie uzskaitīti zemāk.