Sveikatos rodikliai

Sveiko gyvenimo metai

Sveiko gyvenimo metų (arba gyvenimo be negalios trukmės) duomenys rodo, kiek metų tam tikro amžiaus žmogus gali tikėtis gyventi be negalios. Sveiko gyvenimo metų rodiklis yra vienas iš pagrindinių Europos struktūrinių rodiklių – jo svarba pripažinta Lisabonos strategijoje.

Kam naudojamas šis rodiklis?

  • Sveikatos būklei stebėti: sveikata – našumo ir ekonominis veiksnys
  • Gyvenimo kokybės sąvokai įtraukti
  • Vyresnio amžiaus darbuotojų įsidarbinimo galimybėms vertinti
  • Pažangai, padarytai galimybių naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, jų kokybės ir tvarumo srityse, stebėti

Kaip jie skaičiuojami?

Naudojantis ES mirtingumo lentelėmis ir iš asmens juntamos negalios tyrimų gauta informacija.

Daugiau apie sveiko gyvenimo metus

ES finansavo kelis projektus, kuriais siekiama ištirti, ar gyvename ilgiau ir sveikiau: