Terveysindikaattorit

Toimintakykyisen elinajan odote

Toimintakykyisen elinajan odote tarkoittaa niiden vuosien määrää, jonka tietynikäinen henkilö voi odottaa elävänsä terveenä ja toimintakykyisenä. Toimintakykyisen elinajan odote on mukana Euroopan rakenteellisten indikaattoreiden perusjoukossa, sillä sen merkitys on todettu myös Lissabonin strategiassa.

Mihin indikaattoria käytetään?

Indikaattoria voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

  • kun seurataan terveyttä taloudellisena ja tuottavuuteen liittyvänä tekijänä
  • kun halutaan ottaa huomioon elämänlaadun käsite
  • kun mitataan iäkkäämpien työntekijöiden työllistettävyyttä
  • kun seurataan terveydenhuollon saatavuudessa, laadussa ja kestävyydessä tapahtunutta edistystä.

Miten toimintakykyisen elinajan odote lasketaan?

Laskennassa käytetään EU:n kuolleisuustaulukoita sekä koettua toimintakyvyn puutetta kartoittavista kyselytutkimuksista saatuja tietoja.

Lisätietoa toimintakykyisen elinajan odotteesta

EU on rahoittanut esimerkiksi seuraavia hankkeita, joissa on tutkittu, elämmekö nykyään pitempään ja terveempinä: