Zdravotní ukazatele

Délka života prožitá ve zdraví

Údaje o délce života prožité ve zdraví (nebo též „průměrná délka života bez postižení“) uvádějí průměrný počet let, které osoby určitého věku podle statistik prožijí bez postižení. Ukazatel délky života prožité ve zdraví (HLY) představuje podle Lisabonské strategie hlavní soubor evropských strukturálních ukazatelů.

K čemu se tento ukazatel používá?

Používá se k:

  • sledování zdraví jako činitele ovlivňujícího produktivitu / ekonomického činitele
  • definici pojmu kvality života
  • měření zaměstnatelnosti starších pracovníků
  • sledování pokroku dosaženého v oblasti dostupnosti, kvality a udržitelnosti zdravotní péče

Jak se vypočítá?

Pomocí tabulek úmrtnosti v EU a informací z průzkumů subjektivního hodnocení postižení.

Více informací o délce života prožité ve zdraví

EU financovala několik projektů, jejichž cílem bylo zjistit, jestli žijeme déle a zdravěji: