Indicatori de sănătate

Principalii indicatori de sănătate în Europa (ECHI)

Indicatorii de sănătate sunt o serie de date (tabele, grafice, hărți) referitoare la starea de sănătate, factorii determinanți pentru sănătate și îngrijirile medicale în țările UE și în alte câteva țări europene. Ei permit monitorizarea și compararea informațiilor și sunt utilizați în procesul de elaborare a politicilor.

Tipuri de indicatori de sănătate

Din lista celor 88 de indicatori principali de sănătate în Europa (ECHI), există deja date ușor accesibile și comparabile pentru aproape 60 de indicatori de sănătate . După caz, datele sunt organizate în funcție de diverse criterii: sex, vârstă, statut socioeconomic, nivel regional. Indicatorii sunt grupați pe rubrici, așa cum se arată mai jos.

Rubrică Exemple
Situația demografică și socioeconomică Populație, natalitate, șomaj total
Starea de sănătate Mortalitate infantilă, HIV/SIDA, răniri în accidente rutiere
Determinanții stării de sănătate Fumatul regulat, consumul/ disponibilitatea fructelor
Acțiuni în domeniul sănătății: servicii medicale Vaccinarea copiilor, număr de paturi în spitale, cheltuieli de sănătate
Acțiuni în domeniul sănătății: promovarea sănătății Politici privind alimentația sănătoasă

ECHI - interfață de informații și date

Interfața ECHI  oferă informații cu privire la indicatorii de sănătate la nivel european. Acestea sunt prezentate în diferite formate: grafic, hartă sau tabel și pot fi transformate în imagine sau descărcate ca fișier de date. Instrumentul permite selectarea mai multor indicatori.

Referințe