Wskaźniki dotyczące zdrowia

Główne europejskie wskaźniki zdrowotne (ECHI)

Wskaźniki zdrowotne to zestawy danych (tabele, wykresy, mapy) dotyczących statusu zdrowotnego, uwarunkowań zdrowia i opieki zdrowotnej w państwach członkowskich UE i w innych krajach europejskich. Umożliwiają one monitorowanie oraz porównywanie sytuacji i służą jako podstawa do kształtowania polityki.

Rodzaje wskaźników zdrowotnych

Ponad 60  z wszystkich 88 głównych europejskich wskaźników zdrowotnych (ECHI) jest łatwo dostępnych i stosunkowo łatwo porównywalnych. W stosownych przypadkach dane podano według płci i wieku, statusu społeczno-ekonomicznego oraz regionu. Pogrupowano je w następujących kategoriach poniżej.

Kategoria Przykłady
Sytuacja demograficzna i społeczno-ekonomiczna Ludność, stopa urodzeń, całkowita stopa bezrobocia
Status zdrowotny Umieralność niemowląt, HIV/AIDS, urazy w wyniku wypadków drogowych
Uwarunkowania zdrowia Regularne palenie tytoniu, spożycie / dostępność owoców
Działania na rzecz zdrowia: opieka zdrowotna szczepienia dzieci, miejsca dostępne w szpitalach, wydatki na ochronę zdrowia
Działania na rzecz zdrowia: promocja zdrowia polityka w zakresie zdrowego odżywiania

ECHI − narzędzie do zarządzania danymi

Narzędzie ECHI  dostarcza danych dotyczących europejskich wskaźników zdrowotnych. Dane mogą być wyświetlane w formie wykresów liniowych, wykresów słupkowych, map i tabel. Można je przekształcić w obraz lub pobrać w postaci pliku danych. Narzędzie to umożliwia wybór wielu wskaźników.

Więcej informacji