Gezondheidsindicatoren

EU-gezondheidsindicatoren (ECHI)

Gezondheidsindicatoren zijn verzamelingen gegevens (tabellen, grafieken, kaarten) over de gezondheidstoestand, -determinanten en -zorg in EU-landen en andere Europese landen. Zij helpen bij het toezicht, maken vergelijkingen mogelijk en dienen als grondslag voor beleidsontwikkeling.

Soorten gezondheidsindicatoren

Uit een volledige lijst van 88 Europese gezondheidsindicatoren  (ECHI) zijn er bijna 60 indicatoren  waarvoor de gegevens gemakkelijk toegankelijk en redelijk goed vergelijkbaar zijn. Voor zover relevant worden de cijfers uitgesplitst naar geslacht en leeftijd, en ook naar sociaaleconomische status en regio. De indicatoren worden in de volgende categorieën onderverdeeld.

Categorie Voorbeeld
Demografische en sociaaleconomische factoren Bevolking, geboortecijfer, totale werkloosheid
Gezondheidsstatus Kindersterfte, hiv/aids, verkeersslachtoffers
Gezondheidsdeterminanten Regelmatige rokers, consumptie/beschikbaarheid van fruit
Gezondheidszorg: gezondheidsdiensten Inenting van kinderen, ziekenhuisbedden, uitgaven voor gezondheidszorg
Gezondheidszorg: bevordering van de gezondheid Beleid op het gebied van gezonde voeding

ECHI (databank)

ECHI is een databank  met gegevens over Europese gezondheidsindicatoren. De gegevens kunnen in verschillende formaten worden bekeken: grafiek, staafdiagram, kaart of tabel. De gegevens kunnen grafisch worden weergegeven of als databestand worden gedownload. Indicatoren kunnen ook met elkaar worden gecombineerd.

Referenties