Veselības indikatori

Eiropas veselības pamatindikatori (ECHI)

Veselības indikatori ir datu kopumi (tabulas, grafiki, kartes) par iedzīvotāju veselības stāvokli, to noteicošajiem faktoriem un veselības aprūpi ES dalībvalstīs un citās Eiropas valstīs. Indikatori dod iespēju pārraudzīt un salīdzināt situāciju, un tos izmanto politikas veidotāji.

Veselības indikatoru veidi

Eiropas veselības pamatindikatoru (ECHI) sarakstā ir pavisam 88 rādītāji, no tiem par aptuveni 60 veselības indikatoriem  ir pieejami pārskatāmi un ērti salīdzināmi dati. Dati parasti ir sadalīti pēc dzimuma un vecuma, kā arī pēc sociāli ekonomiskā statusa un reģiona. ECHI dati ir grupēti turpinājumā norādītajās kategorijās.

Kategorija Piemēri
Demogrāfiskie un sociālekonomiskie faktori Iedzīvotāji, dzimstības līmenis, kopējais bezdarbs
Veselības stāvoklis Zīdaiņu mirstība, HIV un AIDS, ceļu satiksmes negadījumos gūtās traumas
Veselību ietekmējošie faktori Pastāvīgo smēķētāju skaits, augļu patēriņš un pieejamība
Veselības aprūpe — veselības aprūpes pakalpojumi Bērnu vakcinēšana, gultasvietu skaits slimnīcās, tēriņi veselības aprūpei
Veselības aprūpe — veselības veicināšana Veselīga uztura politika

Datu rīks ECHI

Datu rīks ECHI  piedāvā datus par Eiropas veselības indikatoriem. Datu pasniegšana notiek dažādos formātos: līniju vai joslu diagramma, karte vai tabula. Tos var pārveidot attēlos vai lejupielādēt kā datu failu. Rīks ļauj pieprasīt vairāku indikatoru kombinācijas.

Atsauces