Sveikatos rodikliai

Pagrindiniai Europos sveikatos rodikliai (ECHI)

Sveikatos rodikliai – tai sveikatos būklės, ją lemiančių veiksnių ir sveikatos priežiūros ES valstybėse narėse ir kitose Europos valstybėse duomenų rinkiniai (lentelės, diagramos, žemėlapiai). Jais remiantis galima stebėti ir lyginti padėtį bei formuoti politiką.

Sveikatos rodiklių rūšys

Iš visų 88 pagrindinių Europos sveikatos rodiklių (ECHI) beveik 60 sveikatos rodiklių  duomenys jau yra ir jie gana palyginami. Kai taikytina, duomenys suskirstyti pagal lytį ir amžių, socialinę ir ekonominę padėtį bei regionus. ECHI suskirstyti į toliau nurodytas kategorijas.

Kategorija Pavyzdžiai
Demografinė, socialinė ir ekonominė padėtis Gyventojų skaičius, gimstamumas, bendras nedarbo lygis
Sveikatos būklė Kūdikių mirtingumas, ŽIV ir AIDS, sužalojimai kelių eismo įvykiuose
Sveikatą lemiantys veiksniai Nuolat rūkantys asmenys, vaisių suvartojimas ir galimybės jų gauti
Intervencinės sveikatos apsaugos priemonės: sveikatos paslaugos Vaikų skiepijimas, ligoninių lovų skaičius, sveikatos išlaidos
Intervencinės sveikatos apsaugos priemonės: sveikatingumo skatinimas Sveikos mitybos strategijos

Duomenų priemonė ECHI

Priemone ECHI  suteikiama Europos sveikatos rodiklių duomenų. Duomenys gali būti pateikiami įvairiai: grafikuose, stulpelinėse diagramose, žemėlapiuose arba lentelėse. Juos galima konvertuoti į paveikslėlį arba parsisiųsdinti kaip duomenų rinkmeną. Naudojantis šia priemone galima pasirinkti daug rodiklių.

Nuorodos