Terveysindikaattorit

ECHI-terveysindikaattorit

Terveysindikaattorien avulla voidaan laatia tietokoosteita (taulukoita, kaavioita ja karttoja), jotka kuvaavat EU:n jäsenmaiden ja muiden Euroopan maiden terveystilannetta, siihen vaikuttavia tekijöitä sekä hoidon tasoa. Niitä voidaan käyttää seurantaan, vertailuihin ja päätöksenteon tueksi.

Terveysindikaattorityypit

EU:ssa käytössä olevia ECHI-indikaattoreita on yhteensä 88. Näistä noin 60 terveysindikaattoria  on sellaisia, joista on helposti saatavilla vertailukelpoista tietoa. Tiedot voidaan tarvittaessa eritellä sukupuolen, iän, sosioekonomisen aseman ja aluetason mukaan. Indikaattorit luokitellaan seuraaviin ryhmiin.

Ryhmä Esimerkkejä indikaattoreista
Väestölliset ja sosioekonomiset tekijät Väkiluku, syntyvyys, kokonaistyöttömyys
Terveystilanne Imeväiskuolleisuus, HIV/AIDS, liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden määrä
Terveyteen vaikuttavat tekijät Tupakoitsijoiden määrä, hedelmien kulutus/saatavuus
Terveysalan toimet: terveyspalvelut Lasten rokottaminen, sairaalapaikkojen määrä, terveydenhuoltokustannukset
Terveysalan toimet: terveyden edistäminen Terveellistä ruokavaliota edistävät toimet

ECHI-sovellus

ECHI-sovelluksen  avulla voi tutustua maakohtaisiin terveysindikaattoritietoihin. Tiedot saa esiin useassa eri muodossa: viivadiagrammina, pylväsdiagrammina, karttana tai taulukkona. Ne voi myös ladata tiedostoon. Sovelluksen avulla voi tarkastella useaa indikaattoria samanaikaisesti.

Taustatietoa