Sundhedsindikatorer

EU-nøgleindikatorer på sundhedsområdet (ECHI)

Sundhedsindikatorer er en række data (tabeller, grafer og kort) om sundhedstilstanden, sundhedsdeterminanter og sundhedsplejen i EU-landene og andre europæiske lande. De gør det muligt at overvåge og sammenligne data og danner grundlag for politiske beslutninger.

De forskellige typer sundhedsindikatorer

Der er i alt 88 EU-nøgleindikatorer på sundhedsområdet, og for næsten 60 sundhedsindikatorer findes der oplysninger, som er lige til at bruge og relativt sammenlignelige . Hvor det er relevant, er tallene angivet efter køn og alder samt socio-økonomisk status og regionalt niveau. De er opdelt under følgende overskrifter.

Betegnelse Eksempler
Demografisk og socio-økonomisk status Befolkning, fødselstal og samlet ledighed
Sundhedsstatus Børnedødelighed, hiv/aids og trafikskader
Sundhedsdeterminanter Personer, som ryger regelmæssigt samt forbrug af/adgang til frugt
Sundhedsinterventioner: sundhedsydelser Vaccination af børn, hospitalssenge og sundhedsudgifter
Sundhedsinterventioner: sundhedsfremme Politik for sund kost

ECHI-dataværktøj

Dataværktøjet ECHI  indeholder oplysninger om europæiske sundhedsindikatorer. Oplysningerne kan vises som: linjediagrammer, søjlediagrammer, kort eller tabeller. De kan konverteres til et billede eller downloades som en datafil. Værktøjet gør det muligt at vælge flere indikatorer.

Referencer