Zdravotní ukazatele

Evropské základní zdravotní ukazatele (ECHI)

Zdravotní ukazatele jsou soubory údajů (tabulky, grafy, mapy) o zdravotním stavu populace, determinantech zdraví a zdravotní péči v členských státech EU. Umožňují sledovat a porovnávat zdravotní stav populace v jednotlivých zemích. Kromě toho slouží jako základ při tvorbě politik.

Druhy zdravotních ukazatelů

Úplný seznam evropských základních zdravotních ukazatelů (ECHI) čítá 88 položek. V současné době jsou dispozici srovnatelné údaje pro téměř 60 těchto ukazatelů . Údaje jsou v relevantních případech rozděleny podle pohlaví, věku, sociálně-ekonomického postavení a dále podle regionu. Lze je rozdělit do skupin uvedených níže v tabulce.

Skupina Příklady
Demografická a socioekonomická situace Počet obyvatel, porodnost, celková nezaměstnanost
Zdravotní stav Dětská úmrtnost, HIV/AIDS, zranění v důsledku silničních nehod
Zdravotní determinanty Kouření cigaret, spotřeba/dostupnost ovoce
Zdravotní péče: zdravotnické služby Očkování dětí, nemocniční lůžka, výdaje na zdravotnictví
Zdravotní péče: podpora zdraví Politiky v oblasti zdravé výživy

Datový nástroj ECHI

Datový nástroj ECHI  poskytuje údaje o evropských zdravotních ukazatelích. Údaje mohou být prezentovány různě: pomocí lineárního nebo sloupcového grafu, mapy nebo tabulky. Lze z nich vytvořit obrázek či je stáhnout jako datový soubor. Nástroj umožňuje vybrat více ukazatelů najednou.

Související dokumenty