Medicinal products

Farmaceutska strategija za Europu

Farmaceutska strategija za Europu donesena 25. studenoga 2020. (pojednostavnjena verzija) usmjerena je na stvaranje regulatornog okvira otpornog na buduće promjene, na pružanje potpore industriji u promicanju istraživanja i tehnologija od kojih će pacijenti zaista imati koristi kad im je potrebna terapija te na bolje funkcioniranje tržišta. Strategijom će se u obzir uzeti i slabosti koje su izašle na vidjelo tijekom pandemije koronavirusa te će se poduzeti odgovarajuće mjere za jačanje sustava.

Temeljit će se na četiri stupa i sadržavati zakonodavne i nezakonodavne mjere kojima će se:

  • pacijentima zajamčiti pristup cjenovno pristupačnim lijekovima te pristupiti radu na neispunjenim zdravstvenim potrebama (primjerice u području antimikrobne otpornosti i rijetkih bolesti)
  • poduprijeti konkurentnost, inovativnost i održivost farmaceutske industrije EU-a te razvoj visokokvalitetnih, sigurnih, djelotvornih i ekološki prihvatljivijih lijekova
  • poboljšati mehanizmi za pripravnost i odgovor na krizu, promicati diversificirani i sigurni opskrbni lanci, riješiti problem nestašice lijekova
  • promicati visoka razina kvalitete, djelotvornosti i sigurnosnih standarda te tako Uniji dati snažan glas na svjetskoj razini.

Ova je inicijativa u skladu s novom industrijskom strategijom za Europu (pojednostavnjena verzija) i prioritetima navedenima u europskom zelenom planu, europskom planu za borbu protiv raka i europskoj digitalnoj strategiji.

Izazovi s kojima se suočava farmaceutski sektor

Stanovnici cijele Unije očekuju da im se osigura jednaka mogućnost pristupa sigurnim, modernim i cjenovno pristupačnim terapijama. Lijekovi u tome imaju važnu ulogu jer nude terapijske mogućnosti za dijagnozu, liječenje i prevenciju bolesti. Otvaranjem visokokvalificiranih radnih mjesta i ulaganjima u inovacije europski farmaceutski sektor uvelike pridonosi gospodarstvu EU-a.

Zahvaljujući digitalizaciji i inovacijama u upotrebi podataka iz prakse otvaraju se nove mogućnosti za razvoj i upotrebu lijekova. Međutim, inovativne terapije ne dopiru istom brzinom do svih pacijenata u Europi i može se dogoditi da zbog nestašice pacijenti nemaju pristup potrebnim lijekovima. Dosad nezabilježena pandemija koronavirusa dodatno je pokazala koliko je važno imati sustav otporan na krizu i osigurati dostupnost lijekova u svim okolnostima.

Europsko stanovništvo sve je starije, a EU se suočava sa sve većim teretom bolesti i novih prijetnji zdravlju kao što je COVID-19. Nadalje, zdravstveni sustavi i pacijenti imaju poteškoća u podmirivanju troškova lijekova. Uz to, EU sve više ovisi o trećim zemljama kad je riječ o uvozu lijekova i njihovih aktivnih sastojaka, a zabrinutost izazivaju i pitanja kao što su antimikrobna otpornost i okolišna održivost lijekova.

U okviru prethodno opisanih ciljeva strategija je instrument politike kojim se u narednim godinama nastoji unaprijediti ta važna područja i prilagoditi farmaceutski sustav EU-a.

Daljnji koraci

Komunikacija o farmaceutskoj strategiji za Europu uključuje niz mjera. Već se radi na određenim razvijenijim područjima, primjerice na reviziji zakonodavstva o lijekovima za rijetke i dječje bolesti. Strategija će se provoditi tijekom cijelog mandata ove Komisije, a 2022. predstavit će se prijedlog revizije zakonodavstva o farmaceutskim proizvodima. Komisija je 30. ožujka 2021. objavila svoj plan djelovanja za reviziju općeg zakonodavstva o farmaceutskim proizvodima.

Uskoro će ovdje biti objavljeno više pojedinosti o predstojećem radu i postignutom napretku.

Savjetovanje

Od objave strateškog plana djelovanja u lipnju 2020. Komisija je održala niz savjetovanja i sastanaka na kojima se temelji izrada strategije.

Komisija je uzela u obzir stajališta i prioritete zainteresiranih strana i javnosti te blisko surađuje s tijelima država članica u okviru svojih savjetodavnih odbora.

Dodatna savjetovanja predviđena su u fazi provedbe.

Savjetovanja o reviziji općeg zakonodavstva o farmaceutskim proizvodima:

.
Savjetovanja o Komunikaciji o farmaceutskoj strategiji za Europu:

Povezane informacije

Druge povezane informacije