Egészségügy és a strukturális alapok

Hogyan használhatók fel az európai strukturális és beruházási alapok egészségügyi fejlesztésekre?

Ha egészség van, minden van: jól érezzük magunkat és munkaképesek vagyunk, ami elengedhetetlen a gazdasági növekedéshez és az uniós szociális védelem jelenlegi magas szintjének fenntartásához.

Az EU a 2014 és 2020 közötti időszakban az európai strukturális és beruházási alapokon (esb-alapok) keresztül támogatja a közegészségügy és az egészségügyi ellátás fejlesztését célzó beruházásokat.

Tájékoztató: az európai strukturális és beruházási alapokból egészségügyi beruházások céljaira felhasználható források a 2014–2020-as időszakban

Az európai strukturális és beruházási alapokból egészségügyi beruházások céljaira felhasználható források a 2014–2020-as időszakban

Az esb-alapok egészségügyi beruházásokra való felhasználásának feltérképezése” címmel elemzés készült arról, hogy az egyes tagállamok a 2014–2020-as programozási időszakban milyen intézkedéseket terveznek finanszírozni az egészségügy terén.

Az elemzés az operatív programokkal kapcsolatban rendelkezésre bocsátott – a 28 uniós tagállam helyzetét együtt és az egyes országok adatlapjai révén külön-külön is bemutató – adatokra épül.

Az elemzés egy tagállami és regionális szintű korábbi értékelés alapján összefoglalja továbbá, hogy a 2007 és 2013 közötti programozási időszakban milyen egészségügyi beruházások részesültek finanszírozásban a strukturális alapokból.

Az európai strukturális és beruházási alapok forrásaiból finanszírozható tevékenységek az egészségügy területén

A Bizottság útmutatót állított össze a tagállamoknak és az esb-alapok potenciális kedvezményezettjeinek az egészségügy azon területeiről, amelyeken a 2014–2020-as időszakban támogatás igényelhető:

  • kutatás és innováció, a kkv-k támogatása, e-egészségügy;
  • egészségfejlesztés, tevékeny és egészséges időskor, munkahelyi egészségvédelem;
  • az egészségügyi ellátás igénybevételének lehetősége, az egyenlőtlenségek kezelése az egészségügyben, mentális egészség;
  • az intézményi egészségügyi ellátásról a közösségi alapú ellátásra való áttérés, az infrastruktúrát és a gyógyászati eszközöket érintő beruházásokat is beleértve;
  • az egészségügyi rendszerek kapacitásának fejlesztése, az ellátás hatékonyságát és fenntarthatóságát szolgáló reformok;
  • munkaerő az egészségügyben, az egészségügyi szakemberek oktatása és egész életen át tartó képzése;
  • határokon átívelő egészségügyi ellátás, tagállamok és régiók közötti együttműködés.

Ki kezeli az esb-alapokat?

Az EU tagállamai és az Európai Bizottság (a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság és a Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatósága) együttesen kezelik a strukturális alapokat.

A Bizottság Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatósága szorosan együttműködik az alapokat kezelő főigazgatóságokkal az egészségügyi beruházások céljaira felhasználható támogatások kapcsán.

Az Európai Bizottság összehangolja a tagállamokal a finanszírozási mechanizmusokat és a finanszírozási prioritásokat, de nemzeti szinten az egyes tagállamok felelnek a beruházások végrehajtásáért.

A pályázás módja

Az esb-alapokból származó források elosztásáért és a támogatott projektek végrehajtásáért nemzeti szinten a tagállamok felelnek, az általuk felhatalmazott irányító hatóságokon keresztül.

Az esb-alapok forrásaiból közigazgatási szervek, magánszektorbeli szervezetek (különösen kisvállalkozások), egyetemek, nem kormányzati szervezetek és szövetségek pályázhatnak támogatásra.

Ha pályázni szeretne:

  • Kövesse figyelemmel az Ön országában működő irányító hatóság(ok) által közzétett pályázati felhívásokat.
  • Pályázatát közvetlenül az érintett irányító hatóságnak nyújtsa be.