Strukturfonderna och folkhälsa

EU:s sammanhållningspolitik och folkhälsa

Syftet med EU:s sammanhållningspolitik är att minska de ekonomiska och sociala klyftorna mellan regionerna i EU – främst genom struktur- och investeringsfonderna.

Hälsa ses allt mer som en viktig förutsättning för regional utveckling och konkurrenskraft. Hälsoprojekt kan därför få investeringsstöd från struktur- och investeringsfonderna:

  • Europeiska regionala utvecklingsfonden – finansierar infrastruktur och vårdutrustning, e-hälsa, forskning och stöd till småföretag.
  • Europeiska socialfonden – finansierar hälsoinitiativ om aktivt och hälsosamt åldrande, hälsoarbete, jämlik hälsa, stöd till vårdpersonal och ökad kapacitet inom den offentliga förvaltningen.

Principerna för struktur- och investeringsfonderna 2014–2020 garanterar att myndigheterna i EU-länderna använder medlen effektivt och att finansieringen följer den övergripande politiska strategin.

Kan jag få stöd till hälsoinvesteringar från EU:s struktur- och investeringsfonder?

Kommissionen har publicerat en handledning  för EU-länderna och stödmottagarna om möjligheterna till hälsoinvesteringar från struktur- och investeringsfonderna.

Lär dig mer om sammanhållningspolitiken 2014–2020 och se om ditt projekt ligger i linje med prioriteringarna i struktur- och investeringsfondsprogrammen i ditt land eller din region.

Läs mer om struktur-och investeringsfonderna och hälsoprojekt  

Samarbete med EU-länderna

Det är EU-länderna som bär det fulla ansvaret för hälso- och sjukvården. Det är de som beslutar om, definierar och genomför hälsoinvesteringar. Kommissionen samarbetar med EU-länderna  för att förbättra deras förmåga att förvalta strukturfonderna för hälsa och främja utbyte av effektiva lösningar.